20 апр

Нови сајтови града Ваљева

Veliki-grb-grada-Valjeva-300x300pxНови сајт града Ваљева valjevo.rs
Oд среде, 20. априла, активан је нови, редизајнирани сајт града Ваљева који је урађен од стране Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове уз подршку других служби градских управа. Нови сајт високих перформанси и модерног дизајна примарно је фокусиран на услуге суграђанима, а истовремено нам доноси детаљне информације о локалној самуправи, јавним предузећима, јавним установама, образовању, здравству, соцјиалној заштити, спорту…
С обзиром на то да је дигитална писменост у Ваљеву у константном успону, посебну пажњу посветили смо  новим функционалним категоријама које олакшавају брз сервис градске управе према грађанима. Највећа новина коју нови сајт доноси је једноставна и повезана комуникација према услугама, примера ради, наручивање докумената, информацијама о услужно информативном центру, добијањем упутства и преузимањем образаца, односно докумената, како суграђанима тако и удружењима, установама, инвеститорима…
Ту су такође и детаљне информације о водичу кроз град са рубрикама о граду, географија, историја, важни телефони, могу се пратити радови у току, сазнати информације о редовима вожње, сервисним информацијама, као и, како и где се можете одморити.
Нови сајт Одељења за локални развој и привреду privreda.valjevo.rs

Сајт је намењен као сервис и подршка постојећој привреди и предузетницима, али и за промоцију инвестиционих потенцијала града Ваљева и привлачење инвеститора. Сајт промовише привредне, пољопривредне, туристичке и друге потенцијале и вредности нашег града.
Представљене су зоне за инвестирање на подручју града, локалне олакшице, подстицаји и субвенције које инвеститори могу остварити. На сајту се поред индустријске зоне Стефил, и других зона опредељених за инвестирање, може пронаћи и база приватних инвестиционих локација, које се такође могу понудити за развој привредних делатности и улагање у град Ваљево.
Презентована је привреда града Ваљева, привредне гране и сектори, најважнији увозници и извозници, бизнис база града, година предузетништва… Представљена је пољопривреда на подручју града, пољопривредне гране, стратешке опције развоја, структура руралног подручја, подстицаји у пољопривреди. Када је у питању туризам, презентовани су туристички потенцијали, природне вредности и културно-историјске знаменитости нашег краја, туристички центар Дивчибаре, ваљевске планине, сеоски туризам, смештајни капацитети, најважније манифестације.
На овом порталу представљени су нови промотивни материјали града Ваљева, а постављена су и најважнија планска и урбанистичка документа, акциони планови и мастер планови, стратегије, упутства и водичи.
На сајту можете пратити најновије конкурсе које објављују министарства, амбасаде и други домаћи и страни донатори и фондови.
Важна новина на коју бисмо желели да скренемо пажњу је да су сајтови оптимизовани за све уређаје, десктоп рачунаре, таблете, паметне телефоне…

20 апр

Нови промотивни материјали Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је урадило нове промотивне материјале града Ваљева: „Профил града Ваљева“, инвестициону брошуру „Долина могућности“, „Каталог инвестиционих локација“, брошуру „Инвестициона зона „Градац“.

PrivredaGradaDolinaMogucnostiKatalogILindustrijska-zona-gradac-NEW

Нови Профил града Ваљева 2016.

Нови „Профил града Ваљева“ садржи комплетну и најновију квантитативну и квалитативну анализу расположивих ресурса града Ваљева. Профил садржи мерљиве, јасне и објективно идентификоване податке и чињенице о нашем граду и пружа могућност за сагледавање јасне слике Града у погледу потенцијала и могућности развоја. У „Профилу“ можете наћи информације о основним карактеристикама нашег града, о природним, људским  и стамбеним ресурсима, привреди, инвестицијама, зонама за улагање, олакшицама за инвеститоре, радној снази, јавним ресурсима и инфраструктури, здравственој и социјалној заштити, пољопривреди, туристичким ресурсима, заштити животне средине, култури, спорту, рекреацији, манифестацијама, забави итд.

Нова Долина могућности – водич за инвеститоре 2016.

Инвестициона брошура „Долина могућности“  представља краћи приказ расположивих ресурса и потенцијала за инвестирање у град Ваљево. У брошури су представљене основне карактеристике града Ваљева, географски положај, клима, природни и људски ресурси, тржиште, инфраструктура, привреда, енергетика, пољопривреда, туризам, зоне и локације за инвестирање, као и друге информације које могу интересовати потенцијалне инвеститоре и друге који су заинтересовани за сарадњу са градом Ваљево.

Каталог инвестиционих локација

Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове током прошле године у више наврата позвало је привреднике и грађане да слободне капацитете (хале, пословне просторе), као и грађевинско и пољопривредно земљиште, намењено за закуп или продају потенцијалним инвеститорима, упишу у базу инвестиционих локација града Ваљева.
На основу достављених података формирана је база инвестиционих локација и урађен је Kaталог инвестиционих локација који ће се користити за презентацију локација за инвестирање на подручју града потенцијалних инвеститорима у сврху покретања производних процеса и отварања нових радних места. Каталог инвестиционих локација града Ваљева садржи презентације са сликама и описом за 6 хала за покретање пословних активности, 6 слободних пословних простора, као и 20 пољопривредних и грађевинских парцела. Каталог се редовно ажурира и допуњаваће се новим инвестиционим локацијама. Каталог је доступан на званичном сајту града Ваљева.
Регистрација за базу инвестиционих локација је једноставна. Потребно је да попуните формулар који можете преузети на сајту http://privreda.valjevo.rs  и пошаљете га на [email protected]  У циљу што успешније презентације, препоручујемо да уз попуњен формулар пошаљете и фотографије Ваше локације у што бољој резолуцији. На овај начин Ваша локација ће постати део понуде инвестиционих потенцијала града Ваљева, доступних потенцијалним инвеститорима.

Инвестициона зона „Градац“

Као добар пример сарадње Градске управе и приватног сектора, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је израдило брошуру Инвестициона зона „Градац“. Брошура је урађена у сарадњи са власницима Инвестиционе зоне „Градац“, а у циљу промоције инвестиционих потенцијала и привредног развоја града Ваљева, стављања у функцију слободних капацитета и запошљавања наших суграђана.  Брошура“ садржи информације о слободним капацитетима, халама и парцелама за инвестирање на подручју ове приватне зоне за инветирање која се простире на 7,7 хектара. Град Ваљево ће презентовати могућности за инвестирање у овој индустријској зони потенцијалним домаћим и иностраним инвеститорима.

16 апр

Град Ваљево награђен као пример добре праксе

Veliki-grb-grada-Valjeva-300x300pxЗавршна конференција поводом успешне реализације пројекта „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ одржана је у 26. фебруара у Параћину. Пројекат је финанасирала Европска унија, а суфинансирала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Организатор конференције Центар за равномерни регионални развој из Београда, je представио ре зултате пројекта до којих је дошао у истраживању које се односило на укљученост организација ЦД у стратешко планирање на локалном нивоу. Пројекат „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ Центрир је реализовао у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије, удружењем „Народни парламент“ из Лесковца и удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева у периоду од децембра 2013. до фебруара 2015. године.

Град Ваљево је добио признање као пример добре праксе у области укључивања цивилног сектора у локално стратешко планирање и сарадње на различитим активностима и пројектима (стратешко планирање, припрема и реализација пројеката, увођење нових услуга социјалне заштите), а представљено је у публикацији „Учешће цивилног сектора у стратешком планирању на локалном нивоу – Водич кроз добру праксу“, чији је аутор Ванеса Белкић, извршна директорка Центра за равномерни регионални развој.
Као пример добре праксе награђен је и град Ваљево. Захвалницу је примио начелник Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Градске управе Ваљево Ненад Бранковић.
Конференција је окупила представнике организација цивилног друштва, градова и општина које су биле укључене у пројектне активности, као и представнике Делегације Европске уније у Републици Србији, Министарства за државну управу и локалну смоуправу и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Републике Србије.
16 апр

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИЦИМА И ГРАЂАНИМА ДА СВОЈЕ ОБЈЕКТЕ И ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ЗА ЗАКУП ИЛИ ПРОДАЈУ УПИШУ У БАЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЛОКАЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА

Mali_grb_grada_Valjeva_300_300pxГрадска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове обавештава привреднике и грађане да слободне капацитете (хале, пословне просторе), као и грађевинско и пољопривредно земљиште, намењено за закуп или продају потенцијалним инвеститорима, могу уписати у базу инвестиционих локација града Ваљева.

У обзир долази грађевинско земљиште – парцеле од 30 ари па навише, пољопривредно земљиште – парцеле од 50 ари па навише, као и пословни простори односно хале од 500м2 па навише.

Град Ваљево ће приватне локације, земљиште, слободне хале и пословне просторе промовисати на сајту privreda.valjevo.rs, путем промотивних материјала и брошура, као и у директним контактима са потенцијалним инвеститорима.

Своје локације и капацитете можете уписати у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове, Карађорђева 64, трећи спрат, канцеларија број 43. Телефони: 294 – 748, 294 – 746 и 294 – 717.

е-mail: [email protected]

 

16 апр

Одржана презентација националног конкурса “ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО”

NSZ1[1]У организацији Одсека за локални развој и привреду и НСЗ Филијала Ваљево, одржана је презентација НВО „ЕНЕКА“ из Ниша. Овим путем је представљен програм „Покрени се за посао“ којим се обезбеђује подршка предузетницима у отпочињању или унапређењу сопственог пословања кроз бесповратне донације у опреми, обезбеђивање стручних и пословних обука и пословна саветовања.

На презентацију су позвана незапослена лица која су завршила обуку за покретање сопственог бизниса у организацији НСЗ – филијала Ваљево, као и лица која су већ започела сопствени бизнис путем програма самозапошљавања финансираних од стране града или НСЗ.

Ваљевцима се до 31. јануара, до када траје пријављивање, нуди учешће у програму „Покрени се на посао“, који ће они са добром пословном идејом бити у могућности да са 220.000,00 динара ту идеју и реализују.

У протеклих пет година, захваљујући програму “ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО”, покренуто је 385 малих и породичних предузећа чиме је омогућено запослење преко 1.000 лица.

* Више о програму:
Eneca.org.rs и www.pokrenisezaposao.rs/

01 мар

Визија и мисија

Визија и мисија

Препознатљив и лако доступан сервис привреде са запосленима који су окренути развоју, унапређењу квалитета услуге које треба да понудe, поштујући принципе одрживог развоја и развоја привреде.

Детаљније