04 мар

Приватизована ваљевска предузећа

Приватизована ваљевска предузећа

УНИП
Делатност: Производња млинских производа
Приватизовано: 23.мај 2003.

15. СЕПТЕМБАР МПДП / ВАПЕК
Делатност: Производња хлеба, свежег пецива и колача
Приватизовано: 13.новембар 2002.

ВАЉЕВСКА ПИВАРА
Делатност: Производња пива
Приватизовано: 31.јул 2003.

УЗОР / МИНСА
Делатност: Производња остале одеће
Приватизовано: 27.децембар 2002.

МАШИНОСЕРВИС
Делатност: Производња керамичких плоча и плоча
Приватизовано: 17.децембар 2002.

ИВЕРАК МП
Делатност: Производња металних конструкција и делова конструкција
Приватизовано: 28.август 2002.

ИНДУСТРОМОНТ
Делатност: Производња металних врата и прозора
Приватизовано: 31.јул 2003.

ГРАДАЦ ФВ
Делатност: Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
Приватизовано: 28.фебруар 2006.

ФЕРУМ
Делатност: Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
Приватизовано: 06.март 2003.

КРУШИК – АКУМУЛАТОРИ
Делатност: Производња батерија и акумулатора
Приватизовано: 31.мај 2007.

ЕЛИНД – ТЕУР
Делатност: Производња електричних апарата за домаћинство
Приватизовано: 31.август 2006.

ИНОС – АГРОСИРОВИНА
Делатност: Поновна употреба разврстаних материјала
Приватизовано: 28.јануар 2003.

ИЗГРАДЊА
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Приватизовано: 20.новембар 2003.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО
Делатност: Изградња путева и ауто путева
Приватизовано: 16.јун 2005.

ДВП ЕРОЗИЈА
Делатност: Изградња хидротехничких објеката
Приватизовано: 24.октобар 2008.

ГЕОРУДАР
Делатност: Испитивање терена бушењем и сондирањем
Приватизовано: 23.октобар 2003.

СТРЕЛА-КОМЕРЦ
Делатност: Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
Приватизовано: 30.септембар 2003.

STRELA – TRADE / СТРЕЛА – ТРАДЕ
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Приватизовано: 26.октобар 2006.

ДИВА – ТРЕЈД
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Приватизовано: 21.март 2008.

СЛОГА
Делатност: Хотели и сличан смештај
Приватизовано: 06.октобар 2006.

ДНИП НАПРЕД
Делатност: Издавање новина
Приватизовано: 29.март 2007.

НЕИМАР ДГП
Делатност: Техничко испитивање и анализа
Приватизовано: 11.јул 2002.

ИСТЕР – ИНЖЕЊЕРИНГ
Делатност: Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
Приватизовано: 18.фебруар 2003.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВАЉЕВО / ВАЉЕВО
Делатност: Ветеринарска делатност
Приватизовано: 26.септембар 2008.

РАД
Делатност: Делатност фризерских и козметичких салона
Приватизовано: 25.мај 2006.

Јавно информативно предузеће “Радио Ваљево”
Делатност: Емитовање радио-програма
Приватизовано: 27.11.2015