04 мар

Локалне олакшице и субвенције

 

Врста ослобађања

Период ослобађања

Број радних места

Врста делатности

Одлука којом се регулишу олакшице

ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

/

/

Производни објекти, објекти за складиштење, подземне етаже високоградње, објекте инфраструктуре, дечја игралишта, отворене спортске терене, атлетске стазе.

ОДЛУКА О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА („Службени гласник града Ваљева“ бр.2/15)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

10 година

200 и више нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

2 године

21 до 49 радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

10 година

200 и више нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

2 године

21 до 49 радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

10 година

200 и више нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

2 године

21 до 49 радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ФИРМИРАНА И КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНОГ ПАНОА

У току године

/

Мала и средња предузећа и предузетници су ослобођени плаћања све док у току године не остваре приход већи од 50 милиона динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)