04 мар

Грађевинска индустрија

Грађевинска индустрија

Грађевински сектор је веомо важан за функционисање привреде града. Он је повезан са великим бројем привредних делатности (више од 30), чије производе користи као средство за рад или материјал за изградњу и уградњу у грађевинске објекте.

Грађевински сектор града пратимо кроз извођење грађевинских радова-грађевинску оперативу, стамбену привреду и производњу грађевинског материјала.

Производња грађевинског материјала је заснована на бројним природним богатствима квалитетних пескова, кварцног песка, каолина, глине, гранита и камена. Укупно, у грађевинском сектору града послује 77 предузећа, од чега 75 малих и 2 средња. Овај сектор привреде запошљава укупно 876 радника.


У оквиру грађевинског сектора је у 2015. години извезено производа у вредности од 7,6 милиона $. За потребе овог сектора у 2015. години увезено је производа у износу од 34,7 милиона $. Најзначајнији извозници и увозници из ове области су фирме „Аустротерм“ („Austrotherm“), „Четник“ и „Стирокоп“ („Stirocoop“).