04 мар

Зоне опредељене за привредне намене

Na teritoriji grada Valjeva opredeljene su tri lokacije za privredno-industrijske namene površine 230 ha – Industrijska zona “Valjevo”, Industrijska zona „Krušik” i Privredna zona “Beloševac”.

Spisak industrijskih zona i parkova

Br.

Naziv lokacije

Površina (m2)

Vlasništvo (%)

Raspoloživa komunalna infrastruktura

Prosečna cena (€/m2)

ukupno

raspoloživo

privatno

javno

1.

IZ „Valjevo

1.706.896

1.000.000 (procena)

80

20

Saobraćajni položaj i pristupačnost u odnosu na mrežu drumskih i železničkih saobraćajnica, mogućnost vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda, mogućnost priključka na elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu, kao i deponovanja industrijskog otpada.

/

1.a

IZ „Valjevo

Kompleks „Stefil“

142.961

70.139 parcela

/

100

Raspoloživi su prilazni put, atmosferska kanalizacija i električna energija. Mogućnost priključka na vodovod i kanalizaciju.

Zemljište-6,79

2.

IZ „Krušik“

1.100.000

/

/

100

Raspoloživi su prilazni put, atmosferska kanalizacija, električna energija, priključak na vodovod i kanalizaciju.

/

3.

IZ „Gradac“

77.700

77.700

100

0

Mreža prilaznih puteva, električna energija kapaciteta 6 Mwh, gradska voda, postrojenje za tehničku vodu, kanalizacija i postrojenje za preradu otpadnih voda .

/