04 мар

Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ)

НАМЕНА: Субвенција за отварање нових радних места, у једнократном износу намењена је послодавцима који отварају нова радна места, и то за опремање новог радног места,  ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.Детаљније

04 мар

Локалне олакшице и субвенције

 

Врста ослобађања

Период ослобађања

Број радних места

Врста делатности

Одлука којом се регулишу олакшице

ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

/

/

Производни објекти, објекти за складиштење, подземне етаже високоградње, објекте инфраструктуре, дечја игралишта, отворене спортске терене, атлетске стазе.

ОДЛУКА О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА („Службени гласник града Ваљева“ бр.2/15)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

10 година

200 и више нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

2 године

21 до 49 радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр.1/11-пречишћен текст, 12/12 и 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

10 година

200 и више нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

2 године

21 до 49 радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЗЕМЉИШТЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Правним лицима и предузетницима за обављање производне делатности

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/10, 1/12, 17/12, 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

10 година

200 и више нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

5 година

100 до 199 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

3 године

50 до 99 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

2 године

21 до 49 радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

1 година

5 до 20 нових радних места

Ослобађају се правна лица и предузетници који обављају производне делатности.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

ФИРМИРАНА И КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНОГ ПАНОА

У току године

/

Мала и средња предузећа и предузетници су ослобођени плаћања све док у току године не остваре приход већи од 50 милиона динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/13 -пречишћен текст, 11/13,2/14-др Одлука и 11/14)

 

04 мар

Државне олакшице и субвенције

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија је припремила пакет финансијске подршке инвеститорима.
Уредба обухвата: Инвестиције у производним секторима и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Врсте инвестиционих пројеката:

• Стандардни инвестициони пројекти – улагања у основна средства до 50 милиона евра,
• Велики инвестициони пројекти – улагања преко 50 милиона евра,
• Улагања од посебног значаја за Републику Србију – улагања преко 20 милиона евра или 500 нових радних места и улагања преко 5 милиона евра или 200 нових радних места у најнеразвијеније општине у Србији (IV група по развијености и девастиране општине).

Оправдани трошкови: Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства (укључујући и трошкове закупа непокретности) или трошкови бруто зарада у двогодишњем периоду након реализације инвестиције (тј. достизања пуне запослености и најављеног улагања).

Услови за доделу средстава:

• Да се инвестиција и број запослених одржи у истој општини најмање 5 година након реализације пројекта, односно три године за мале и средње привредне субјекте,
• Да корисник исплаћује зараду већу за 20% од минимално утврђене зараде.
Рок за реализацију пројекта: 3 године од закључења Уговора, а најдуже 5 година уколико Комисија такав захтев одобри.

Врста подстицаја која се може доделити:

• Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада – 20% (за I групу општина)
• Додатни подстицаји за радно интензивне пројекте – опциони додатак од 10% од износа трошкова двогодишњих бруто зарада (преко 200 нових радних места), 15% (преко 500) и 20% (преко 1.000).
• Додатни подстицаји за капитално интензивне пројекте – опциони додатак од 10% на висину оправданих трошкова улагања

Поступак за доделу средстава: Министарство привреде уз сагласност Министарства финансија расписује јавн позив, Агенција администрира и обавља стручну анализу пристиглих пројеката а Комисија доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Бесповратна финансијска средства се могу доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне пољопривредне производње, риболова и аквакултуре, саобраћаја, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње (изградња поморских трговачких пловила на сопствени погон – најмање 100 бруто регистрованих тона) аеродрома и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних субјеката у тешкоћама, и то:

1. ако је одговорност за његове дугове ограничена, а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине основног капитала,
2. ако најмање једно лице неограничено одговара за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине капитала,
3. ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори:

1. привредни субјекти у тешкоћама,
2. који имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
3. код којих је у претходних 12 месеци пре подношења пријаве знатно смањен број запослених,
4. у којима Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву.

Субвенције Националне службе за запошљавање

Субвенције Националне службе за запошљавање (НСЗ) укључују:

1. Програм субвенција за запошљавање,
2. Програм стручне праксе, и
3. Програм преквалификације.

Привремено пореско ослобођење на добит правних лица

Компаније су изузете од пореза на добит за период од 10 година почев од прве године у којој пријаве опорезиви добитак уколико инвестирају у износу који прелази приближно 9 милиона € у основним средствима, и запосле најмање 100 нових радника током инвестиционог периода

Пренос губитака: Порески губитак наведен у пореској пријави може се пренети и надокнадити за будуће профите у периоду до 5 година.

Избегавање двоструког опорезивања: Ако је порески обвезник већ платио порез на добит остварену у иностранству, он има право на кредит за порез на добит правних лица у Србији за већ уплаћени износ. Исто право ужива порески обвезник који остварује приходе и плаћа порез на доходак грађана у некој другој земљи, под условом да постоји уговор о двоструком опорезивању са том земљом.

Смањена оптерећења на зараде: Почевши од 1. јула 2014, нова радна места дају право послодавцима на повелико ослобађање од пореза и доприноса који се плаћају на нето плате од тренутка запослења до 30. јуна 2016. године.

• 1 – 9 нових радних места: смањење од 65%;
• 10 – 99 нових радних места: смањење од 70%;
• 100+ нових радних места: смањење од 75%.

Ово смањује укупно оптерећење за зараде на веома конкурентних 20% (процена за просечну плату у Србији).

Годишњи одбици за порез на добит

За грађане који нису држављани Србије, годишњи приход се опорезује уколико прелази износ троструке просечне годишње зараде у Србији. Пореска стопа је 10% за годишњи приход у износу до 6 просечних годишњих зарада у Србији, а 15% за део годишњег прихода који прелази 6 пута просечну годишњу зараду у Србији. Опорезиви приход се додатно смањује за 40% просечне годишње зараде за пореског обвезника и 15% просечне годишње зараде за сваког издржаваног члана породице. Укупан износ умањења не може прец́и 50% опорезивог прихода.

Бесцарински увоз сировина и полупроизвода: Страни инвеститори у Србији могу да уживају у бенефитима од слободног увоза сировина и полупроизвода за извозно оријентисану производњу. Ова погодност се може постићи или пословањем у једној од слободних зона у Србији или путем царинске дозволе за спољно оријентисану прерађивачку производњу. У оба случаја, готови производи морају бити 100% намењени извозу.

Бесцарински увоз машина и опреме:

Страни инвеститори су изузети од плаћања царине на увезену опрему и машине које представљају удео страног инвеститора у капиталу предузећа у Србији.

У циљу пружања најбоље подршке инвеститорима, Влада Републике Србије је основала Развојну агенцију Србије (РАС). http://ras.gov.rs/sr