04 мар

Метална и електро индустрија

Метална и електро индустрија

Ваљевску привреду карактерише, пре свега, металска и пољопривредно-прехрамбена производња. Металски комплекс је био доминантан до деведесетих година, мада ни данас није мање значајан.

Главни подсектори металног и електросектора града Ваљева су металопрерађивачка делатност, машиноградња, производња саобраћајних средстава, електричних машина и апарата, са учешћем у укупном приходу Колубарског округа од 21%. У структури овог сектора (према величини предузећа) доминирају предузетници и мала предузећа.

Годинама, највећи извозници су привредна друштва металског сектора и електроиндустрије, и то: „Горење“, „Инос Балкан“, ХК „Крушик“, „Блист“ и „Елби“. У периоду јануар-децембар 2015. године, „Горење” је било четврти извозник у Републици Србији, са извозом од 179,6 милиона €. Најзначајније групе извозних производа су котлови и машине, производи од гвожђа, челика и алуминијума, као и наменски производи.

Увозни производи који су у периоду јануар-децембар 2015. године били доминантни, су машине и котлови са 14,86 милиона $, гвожђе и челик са 4,58 милона $ и алуминијум и производи од алуминијума са 2,68 милиона $.

Највећи увозници у овом сектору су „Горење“, Урбан Техник („Urban Technics“), „Твик ДИВ“, ХК „Крушик“, „Елби“ и „Блист“.