05 мар

Сточарство

Сточарство

Сточарство представља основу за успешност целокупне пољопривредне производње. Предиспозиције у погледу расположивих површина за производњу хране за животиње и у погледу дуге и стабилне традиције сточарства, указују на позитивне могућности овог краја, међутим недостатак предвидиве и дугорочне националне политике у овој области довео је до низа структуралних проблема и кризе у свим гранама сточарства.

Област

Град – општина

Говеда Свиње Овце Козе
Колубарска област 59387 161198 161945 9002
Ваљево 19655 41900 64730 2608

Сточни фонд (Попис пољопривреде 2012)


Врсте животиња које је домаћинство поседовало и продавало у последње 2 године

  • Говедарство је најразвијенија грана сточарства у селима Ваљева. Број грла говеда је у паду последње деценије, а до значајног смањења броја крава, дошло је код малих и средњих газдинстава која нису у могућности да се даље развијају за тржишну производњу млека. Носиоци говедарске производње остају фармери који имају већи број грла, јер су једноставно везани постојањем објеката, механизације и кредитним аранжманима за млекаре.
    Важно је знати да је млеко сектор који доноси највишу вредност примарне производње а да се знатна количина млека не предаје млекарама, већ се прерађује у традиционалне млечне производе.
    Производња меса је такође суочена са структурним проблемима, без јасне и предвидљиве националне политичке подршке према овом сектору. Парадокс је да овај сектор има једну од највећих шанси у даљем поступку приближавања ЕУ, али ће истовремено бити изложен додатним притисцима и захтевима.

stocarstvo-02

  • Овчарство је грана сточарства која је такође у структурним проблемима, без обзира на изузетан потенцијал овог краја за производњу јагњећег меса и чињенице да је технологија гајења једноставна без високих захтева за улагањем.
  • Свињарство као грана сточарства није карактеристична за територију Ваљева што не значи да нема успешних и савремених одгајивача. Ова производња је изразито цикличног карактера, без обједињеног наступа индивидуалних произвођача.
  • Живинарство је од некада веома развијене гране сточарства у ваљевском крају, која је била ослоњена на јаке привредне субјекте из ове области, сведено на индивидуалне произвођаче. И ова производња је изразито цикличног карактера, без обједињеног наступа индивидуалних произвођача.

stocarstvo-03

  • Пчеларство је грана сточарства са високим потенцијалом али и специфичним карактеристикама: велики број одгајивача, организовани у више удружења без икаквог обједињеног наступа са својим производима у смислу количине, квалитета и континуитета према купцима.

Природни услови ваљевског краја су изузетно погодни за говедарску производњу где сименталац има идеалне услове за давање веоликих количина квалитетног млека и меса. Свињарство и живинарство и поред изразитог карактера цикличности, последње деценије је у успону развојем савремених индивидуалних одгајивача и произвођача. Производња пилећег меса и јаја постају поново одлика овог краја. Узимајући у обзир специфичне захтеве и богате пределе за испашу пчела са минималним ризицима од загађења,пчеларство је грана са високим потенцијалом са значајним учешћем органског гајења пчела. Стандардизовани производи од меда су све значајнији производи наших бројних пчелара.

Говорећи о било којој грани сточарства, главна одлика су мале производне јединице, низак ниво производње по производној јединици и неорганизованост, што не може осигурати конкурентност пољопривредним произвођачима. Тржиште ових производа у нашој земљи  се све више отвара, што намеће јачу конкуренцију а са друге стране се намећу све виши стандарди у хигијенско-санитарно-ветеринарским захтевима према нашим произвођачима.

Императив за сточарство ваљевског краја је унапређење генетског састава, укрупњавање понуде – организационо повезивање индивидуалних произвођача, подизање одгајивачко-зоотехничког нивоа и ветеринарско-здравствене култура.
Корисни линк: