05 мар

Аграрна политика

Аграрна политика

Национална политика Републике Србије базира се на чланству у Европску унију и Светску трговинску организацију.

Као нови члан Србија мора прихватити постојећа правила, али и настојати да обезбеди што бољу позицију у складу са националним стратешким развојним плановима. Опредељење да постане члан ЕУ и СТО значи да се пољопривреда припрема за конкуренцију на јединственом развијеном тржишту на коме неће постојати трговинске баријере.

У циљу успешног наступа на захтевном тржишту и прилагођавања политици ЕУ намећу се редефинисани циљеви развоја пољопривреде и то:

  • Повећање конкурентности
  • Безбедност хране и
  • Рурални развој

Корисна документа: