16 апр

Град Ваљево награђен као пример добре праксе

Veliki-grb-grada-Valjeva-300x300pxЗавршна конференција поводом успешне реализације пројекта „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ одржана је у 26. фебруара у Параћину. Пројекат је финанасирала Европска унија, а суфинансирала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Организатор конференције Центар за равномерни регионални развој из Београда, je представио ре зултате пројекта до којих је дошао у истраживању које се односило на укљученост организација ЦД у стратешко планирање на локалном нивоу. Пројекат „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ Центрир је реализовао у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије, удружењем „Народни парламент“ из Лесковца и удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева у периоду од децембра 2013. до фебруара 2015. године.

Град Ваљево је добио признање као пример добре праксе у области укључивања цивилног сектора у локално стратешко планирање и сарадње на различитим активностима и пројектима (стратешко планирање, припрема и реализација пројеката, увођење нових услуга социјалне заштите), а представљено је у публикацији „Учешће цивилног сектора у стратешком планирању на локалном нивоу – Водич кроз добру праксу“, чији је аутор Ванеса Белкић, извршна директорка Центра за равномерни регионални развој.
Као пример добре праксе награђен је и град Ваљево. Захвалницу је примио начелник Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Градске управе Ваљево Ненад Бранковић.
Конференција је окупила представнике организација цивилног друштва, градова и општина које су биле укључене у пројектне активности, као и представнике Делегације Европске уније у Републици Србији, Министарства за државну управу и локалну смоуправу и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Републике Србије.