06 мај

Увоз и извоз

Увоз и извоз

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА ГРАДА ВАЉЕВА У 2015.ГОДИНИ

Током 2015.године привреда са подручја Ваљева забележила је нижи ниво спољнотрговинске размене у односу на 2014.годину, при чему је забежено смањење извоза, увоза и укупне размене у односу на предходну годину. Остварени су следећи резултати:

Спољнотрговинска размена у 2015.години  у мил.  USD

Град Ваљево

РПК Ваљево

Износ

Индекс

2015/2014

Износ

Индекс

Спољ.размера

600,3

83,3

1.279,6

83,3

-Извоз

331,3

84,1

692,0

82,9

-Увоз

269,0

82,3

587,6

83,8

-Суфицит

62,3

104,4

Стопа покривености увоза извозом

123,2

117,7

  • Укупна спољнотрговинска размена у вредности од 600,3 мил. USD, што је за 16,7% мање у односу на 2014.годину ( на подручју РПК Ваљево смањење такође од 16,7%, на подручју Србије 10,9%),

  • Извоз износи 331,3 милиона  USD,  и чини 55%  укупне размене привреде Регије , смањен је за 15,9% у односу на предходну годину, привреда на подручју регије је забележила смањење од 17,1%, у Србији смањење од  10%,

  • Вредност увоза износи 269 милиона USD и мања је за 17,7%  у односу на 2014.годину (привреда регије забележила је смањење од 16,2%, а привреда Србије смањење од 11,6%), 

  • Суфицит спољнотрговинске размене износи 62,3 милиона USD и мањи је за 6,7% у односу на суфицит остварен у 2014.години, када је износио 66,9 милиона USD, док је привреда регије забележила суфицит од 104,4 милиона USD а Србија дефицит 4,8 милијарди USD

Кретање спољнотрговинске размене 2015/2014

  •  Покривеност увоза извозом износи 123,2% и за 2,8 процентних поена је већа у односу на 2014.годину (на нивоу регије покривености износи 117,7%, на нивоу Србије 73,4%),
  • У укупној размени привреде на подручју РПК Ваљево, привреда Ваљева учествује са 46,9%, у извозу са 47,8% и увозу са 45,7%,

  • Најзначајнији спољнотрговински партнери су Италија, Немачка, Словенија, Руска Федерација и Аустрија са којима је остварено 57,9% укупне размене.

Удео најзначајнијих групација земаља у размени у  2015.

У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део размене реализује се са земљама Европске Уније, око 72,2%, или 433,7 милиона долара, 42 милиона долара или 6,9% са земљама чланицама  CEFTE и 20,8% са осталим подручјима односно 124,6 милиона долара.

  • У извозу: главни партнери са учешћем у укупном извозу су: Руска Федерација 18,1%, Немачка 16,6%, Италија 15,4%, Словенија 7,1%, БИХ 4,6%, у којој је пласирано 61,8% укупног извоза или 240,8 милиона USD.

  • У увозу: Италија 25,5%, Словенија 14,6%, Кина 9,1%, Немачка 7,5%, Аустрија 6,6% из којих је реализовано 63,3% укупног увоза или 170,7 милиона USD.

Најзначајнији партнери у извозу у 2015.

Најзначајнији партнери у увозу у 2015.

Структура извозних и увозних производа у 2015.години

Извозни производи:

Увозни производи:

Водећа предузећа у робној размени у 2015.

Извозници

% учешћа

Увозници

% учешћа

GORENJE DOO

48,8

GORENJE DOO

43,3

VA LY DOO

27,2

VA LY DOO

17,1

INOS BALKAN DOO

3,7

VEGA DOO

11,2

ZA FRUIT DOO

3,6

MP AUSTROTHERM

7,7

MP AUSTROTHERM DOO

3,0

PUBLIK DOO

3,2

HK KRUŠIK AD

1,5

KING- KOMERC

2,9

GEINARRO DOO

1,2

HK KRUŠIK AD

1,9

EURO FRUIT DOO

0,7

URBAN TECHNICS DOO

1,0

AGRANELA DOO

0,7

ČETNIK DOO

0,9

PUBLIK DOO

0,6

ONER DOO

0,9

BLIST DOO

0,6

PD AUTOCENTAR ANDRIĆ DOO

0,7

Остали : ELBI DOO, SAMEDI DOO, FAB DOO, URBAN TECHNICS DOO, MATIJEVIĆ, KING-KOMERC DOO, THORN FREE DOO, ČETNIK DOO; PREDUZEĆE MARKANT DOO; BOSIS DOO, WOOD MASTER DOO …..

8,4 %

Остали : AGROHIM BALKAN DOO , BOSIS DOO., BTD DOO, ENEL DOO, TVIK-DIV DOO, OLIMP-MB DOO, GP GREDA DOO,TURNA PLASTIK DOO, STIROKOOP , MARKANT, REPOL DOO, ELBI DOO ..

9,2 %

 

Извор података: Управа царина, подаци обрађени у информационом центру РПК Ваљево 

16 апр

Град Ваљево награђен као пример добре праксе

Veliki-grb-grada-Valjeva-300x300pxЗавршна конференција поводом успешне реализације пројекта „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ одржана је у 26. фебруара у Параћину. Пројекат је финанасирала Европска унија, а суфинансирала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Организатор конференције Центар за равномерни регионални развој из Београда, je представио ре зултате пројекта до којих је дошао у истраживању које се односило на укљученост организација ЦД у стратешко планирање на локалном нивоу. Пројекат „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ Центрир је реализовао у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије, удружењем „Народни парламент“ из Лесковца и удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева у периоду од децембра 2013. до фебруара 2015. године.

Град Ваљево је добио признање као пример добре праксе у области укључивања цивилног сектора у локално стратешко планирање и сарадње на различитим активностима и пројектима (стратешко планирање, припрема и реализација пројеката, увођење нових услуга социјалне заштите), а представљено је у публикацији „Учешће цивилног сектора у стратешком планирању на локалном нивоу – Водич кроз добру праксу“, чији је аутор Ванеса Белкић, извршна директорка Центра за равномерни регионални развој.
Као пример добре праксе награђен је и град Ваљево. Захвалницу је примио начелник Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Градске управе Ваљево Ненад Бранковић.
Конференција је окупила представнике организација цивилног друштва, градова и општина које су биле укључене у пројектне активности, као и представнике Делегације Европске уније у Републици Србији, Министарства за државну управу и локалну смоуправу и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Републике Србије.
16 апр

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИЦИМА И ГРАЂАНИМА ДА СВОЈЕ ОБЈЕКТЕ И ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ЗА ЗАКУП ИЛИ ПРОДАЈУ УПИШУ У БАЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЛОКАЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА

Mali_grb_grada_Valjeva_300_300pxГрадска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове обавештава привреднике и грађане да слободне капацитете (хале, пословне просторе), као и грађевинско и пољопривредно земљиште, намењено за закуп или продају потенцијалним инвеститорима, могу уписати у базу инвестиционих локација града Ваљева.

У обзир долази грађевинско земљиште – парцеле од 30 ари па навише, пољопривредно земљиште – парцеле од 50 ари па навише, као и пословни простори односно хале од 500м2 па навише.

Град Ваљево ће приватне локације, земљиште, слободне хале и пословне просторе промовисати на сајту privreda.valjevo.rs, путем промотивних материјала и брошура, као и у директним контактима са потенцијалним инвеститорима.

Своје локације и капацитете можете уписати у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове, Карађорђева 64, трећи спрат, канцеларија број 43. Телефони: 294 – 748, 294 – 746 и 294 – 717.

е-mail: [email protected]

 

16 апр

Одржана презентација националног конкурса “ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО”

NSZ1[1]У организацији Одсека за локални развој и привреду и НСЗ Филијала Ваљево, одржана је презентација НВО „ЕНЕКА“ из Ниша. Овим путем је представљен програм „Покрени се за посао“ којим се обезбеђује подршка предузетницима у отпочињању или унапређењу сопственог пословања кроз бесповратне донације у опреми, обезбеђивање стручних и пословних обука и пословна саветовања.

На презентацију су позвана незапослена лица која су завршила обуку за покретање сопственог бизниса у организацији НСЗ – филијала Ваљево, као и лица која су већ започела сопствени бизнис путем програма самозапошљавања финансираних од стране града или НСЗ.

Ваљевцима се до 31. јануара, до када траје пријављивање, нуди учешће у програму „Покрени се на посао“, који ће они са добром пословном идејом бити у могућности да са 220.000,00 динара ту идеју и реализују.

У протеклих пет година, захваљујући програму “ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО”, покренуто је 385 малих и породичних предузећа чиме је омогућено запослење преко 1.000 лица.

* Више о програму:
Eneca.org.rs и www.pokrenisezaposao.rs/