04 мар

Локација и тржиште

Локација

Град Ваљево се налази на 44 степени и 16 минута северне географске ширине и 19 степени и 53 минута источне географске дужине. Простире се на 2 256 хектара, на просечној надморској висини од 185 метара. Формиран је на обалама реке Колубаре, у котлини окруженој венцем ваљевских планина. Ваљевски крај има умерено континенталну климу. Град Ваљево се налази у западној Србији и административни је, културни и привредни центар Колубарског округа који обухвата још и општине Мионица, Осечина, Уб, Лајковац и Љиг.

• Према попису из 2011. године, Ваљево има 90.301 становника, од чега је две трећине градско, а једна трећина сеоско становништво.
• Тржиште радне снаге је добро развијено.
• Тржиште Србије броји око 7,5 милиона становника, БиХ и Хрватска 9 милиона становника.

Тржиште

Слободан приступ тржишту, од преко 1.1 милијарде потрошача.
Србија и Ваљево, могу послужити као производни центар за бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује Европску унију, Руску Федерацију, САД, Казахстан, Турску, југоисточну Европу, чланове Споразума о слободној трговини и Белорусију. Овај бесцарински режим покрива већину кључних индустријских производа, са само неколико изузетака и годишњих квота за ограничени број робе.

Европска унија: Увоз из Европске уније је бесцарински за већину производа. Нека извозна ограничења су наметнута само на извоз јунетине, шећера и вина у виду годишњих извозних квота.

Руска Федерација: Споразум предвиђа да се роба произведена у Србији, односно роба која има најмање 51% додате вредности у земљи, сматра робом српског порекла и извози се у Руску Федерацију без плаћања царине. Списак производа искључених из Споразума о слободној трговини се ревидира на годишњем нивоу. Од марта 2012. године, листа искључених производа обухвата: живину и јестиви отпад, неке врсте сира, шећер, пенушаво вино, етил-алкохол, дуван, памучно предиво и тканине, неке врсте компресора, тракторе и нова и половна путничка возила.

ЦЕФТА
Поред бесцаринске трговине између земаља чланица, споразум предвиђа акумулацију порекла производа, што значи да се производи који се извозе из Србије сматрају производима српског порекла ако интегрисани материјали воде порекло из било које друге ЦЕФТА земље, Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући и Лихтенштајн), или Турске, под условом да су такви производи прошли довољну обраду, односно уколико најмање 51% додате вредности производа потиче из Србије (ако је додата вредност већа од вредности материјала употребљених у Србији).

Сједињене Америчке Државе: Трговина са Сједињеним Америчким Државама се спроводи на основу Генералног система преференцијала (ГСП). Америчке трговинске олакшице дају преференцијални бесцарински улазак за отприлике 4.650 производа, укључујући већину готових и полупроизвода и одабраних пољопривредних и основних индустријских производа. Одређена осетљива роба (нпр. већина текстилних производа, производи од коже и обуће) не испуњава услове за бесцарински извоз. Списак квалификованих добара се ревидира и прилагођава два пута годишње, уз допринос индустрија САД-а.

Турска
Фирме из Србије могу да извозе у Турску без плаћања царине. Увоз индустријских производа из Турске је генерално бесцарински, али ће царина за велики број производа бити постепено укинута у току периода од шест година, закључно са 2015.
Царинске дажбине остају на снази за пољопривредне производе.

ЕФТА
Индустријски производи који се извозе из Србије у државе чланице Европске асоцијације за слободну трговину (Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) су ослобођени од плаћања царине, осим за веома ограничен број производа, укључујући рибу и друге морске производе. Царине за увоз индустријских производа који воде порекло из држава чланица ЕФТА-е ће постепено бити укинуте до 2014. године. Трговина пољопривредним производима је регулисана посебним уговорима са сваком од чланова ЕФТА-е, обезбеђујући узајамне концесије за наведене производе.

Казахстан
Споразум је на снази од 2011. године. Списак изузетака из режима слободне трговине обухвата месо, сир, вино, моторна возила и неколико других група производа.

Белорусија
Постоји само неколико изузетака из режима слободне трговине, укључујући шећер, алкохол, цигарете, као и половне аутомобиле, аутобусе и гуме.

Линк: http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini
Финансијска помоћ потенцијалним инвеститорима, на основу Уредбе Владе Републике Србије, за доделу бесповратних средстава из државног буџета за пројекте у областима производње, услуга које могу бити предмет међународне трговине и истраживања и развоја. Више на: http://ras.gov.rs/sr