01 мар

Зашто инвестирати у Ваљеву

 • Постојање стратешких докумената: Визија града, Стратегија локалног одрживог развоја, Стратегије локалног економског развоја, Локални Акциони план за запошљавање, Генерални урбанистички план и други стратешки важни документи за град.
 • Добијен сертификат за пријатељски наклоњен град ино филмској индустрији, издатој од стране Film in Serbia, Serbia Film Commission.
 • Расположива образована, квалитетна и добро обучена радна снага
 • Повољан географски положај
 • ГИС (Постојање географском информационог система)
 • Регионални, од скора и међународни, сајам привредних достигнућа СПРЕГ
 • Дуга индустријска традиција
 • Искуство у сарадњи са страним инвеститорима
 • Мрежа институција за подршку бизнису (Регионална привредна комора и Одсек за локални развој и привреду)
 • Добра инфраструктурна повезаност
 • Велики број локација за улагање
 • Близина Аеродрома „Никола Тесла“, Коридор X , Коридор VII , на удаљености од 100 km.
 • Добра мрежа локалних и регионалних путева
 • Квалитетна водоводна и канализациона мрежа
 • Регионални водопривредни систем “Ровни”
 • Добар електро-енергетски систем
 • Најсавременији даљински систем грејања
 • Стабилна мрежа дигиталних телекомуникација
 • Постројење за пречишћавања отпадних вода
 • Градска депонија и трансфер станица
 • Регионална депонија и рециклажни центар (у изградњи).
 • Два факултета, Висока пословна школа, мрежа основних и средњих школа
 • Истраживачка станица Петница
 • Модерна локална самоуправа са модерним информационим системом
 • Програми подршке постојећој привреди и потенцијалним инвеститорима
 • Добијен сертификат града са повољном пословном климом – NALED
 • Најбоље место за инвеститоре и кредиторе – Награда за међународни кредитни рејтинг од агенције Moodys
 • Локалне пореске олакшице за инвеститоре
 • Инвеститори који обављају производне делатности су ослобођени плаћања свих комуналних такси и накнада сразмерно броју нових радних места на период од 1 до 10 година.
 • Цене ресурса знатно ниже у односу на окружење.