20 апр

Нови промотивни материјали Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је урадило нове промотивне материјале града Ваљева: „Профил града Ваљева“, инвестициону брошуру „Долина могућности“, „Каталог инвестиционих локација“, брошуру „Инвестициона зона „Градац“.

PrivredaGradaDolinaMogucnostiKatalogILindustrijska-zona-gradac-NEW

Нови Профил града Ваљева 2016.

Нови „Профил града Ваљева“ садржи комплетну и најновију квантитативну и квалитативну анализу расположивих ресурса града Ваљева. Профил садржи мерљиве, јасне и објективно идентификоване податке и чињенице о нашем граду и пружа могућност за сагледавање јасне слике Града у погледу потенцијала и могућности развоја. У „Профилу“ можете наћи информације о основним карактеристикама нашег града, о природним, људским  и стамбеним ресурсима, привреди, инвестицијама, зонама за улагање, олакшицама за инвеститоре, радној снази, јавним ресурсима и инфраструктури, здравственој и социјалној заштити, пољопривреди, туристичким ресурсима, заштити животне средине, култури, спорту, рекреацији, манифестацијама, забави итд.

Нова Долина могућности – водич за инвеститоре 2016.

Инвестициона брошура „Долина могућности“  представља краћи приказ расположивих ресурса и потенцијала за инвестирање у град Ваљево. У брошури су представљене основне карактеристике града Ваљева, географски положај, клима, природни и људски ресурси, тржиште, инфраструктура, привреда, енергетика, пољопривреда, туризам, зоне и локације за инвестирање, као и друге информације које могу интересовати потенцијалне инвеститоре и друге који су заинтересовани за сарадњу са градом Ваљево.

Каталог инвестиционих локација

Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове током прошле године у више наврата позвало је привреднике и грађане да слободне капацитете (хале, пословне просторе), као и грађевинско и пољопривредно земљиште, намењено за закуп или продају потенцијалним инвеститорима, упишу у базу инвестиционих локација града Ваљева.
На основу достављених података формирана је база инвестиционих локација и урађен је Kaталог инвестиционих локација који ће се користити за презентацију локација за инвестирање на подручју града потенцијалних инвеститорима у сврху покретања производних процеса и отварања нових радних места. Каталог инвестиционих локација града Ваљева садржи презентације са сликама и описом за 6 хала за покретање пословних активности, 6 слободних пословних простора, као и 20 пољопривредних и грађевинских парцела. Каталог се редовно ажурира и допуњаваће се новим инвестиционим локацијама. Каталог је доступан на званичном сајту града Ваљева.
Регистрација за базу инвестиционих локација је једноставна. Потребно је да попуните формулар који можете преузети на сајту http://privreda.valjevo.rs  и пошаљете га на [email protected]  У циљу што успешније презентације, препоручујемо да уз попуњен формулар пошаљете и фотографије Ваше локације у што бољој резолуцији. На овај начин Ваша локација ће постати део понуде инвестиционих потенцијала града Ваљева, доступних потенцијалним инвеститорима.

Инвестициона зона „Градац“

Као добар пример сарадње Градске управе и приватног сектора, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је израдило брошуру Инвестициона зона „Градац“. Брошура је урађена у сарадњи са власницима Инвестиционе зоне „Градац“, а у циљу промоције инвестиционих потенцијала и привредног развоја града Ваљева, стављања у функцију слободних капацитета и запошљавања наших суграђана.  Брошура“ садржи информације о слободним капацитетима, халама и парцелама за инвестирање на подручју ове приватне зоне за инветирање која се простире на 7,7 хектара. Град Ваљево ће презентовати могућности за инвестирање у овој индустријској зони потенцијалним домаћим и иностраним инвеститорима.