05 мар

Подстицаји у пољопривреди

Подстицаји у пољопривреди

Влада Републике Србије законом утврђује врсте подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услове за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Конкурсни линкови:

Дозволе и обрасци:

Корисна документа: