04 мар

Подаци о зарадама

Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама.

2003 (€)*

2004 (€)*

2005 (€)*

2006 (€)*

2007 (€)*

2008

(€)*

2009

(€)*

2010

(€)*

2011

(€)*

2012

(€)*

2013

(€)*

2014

(€)*

2015

(€)*

Просечна бруто зарада у Граду

181

205

237

297

401

437

250

430

438

469

454

412

378

Просечна бруто зарада у округу

197

225

257

317

417

459

262

446

493

445

450

427

408

Просечна бруто зарада у Србији

255

283

308

377

484

547

312

518

545

521

527

523

533

Просечна нето зарада у Граду

125

142

168

206

288

315

175

311

290

342

330

323

273

Просечна нето зарада у округу

137

155

180

218

299

330

183

322

340

332

401

334

296

Просечна нето зарада у Србији

177

194

210

258

347

392

218

373

392

375

376

380

368
* по просечном средњем курсу НБС за одговарајућу годину
04 мар

Запосленост

Hvataj1

Hvataj2

 

Приоритети политике запошљавања су:

  1. Унапређење људског капитала и веће социјално укључивање кроз повећање стручности и компетентности радне снаге;
  2. Подстицање запошљавања младих;
  3. Доношење програма за нове облике запошљавања и унапређење социјалног дијалога;
  4. Подстицај запошљавања теже запошљивих лица;
  5. Усклађивање понуде и тражње на тржишту рада – НАПЗ;