04 мар

Привредни сектор

Привредни сектор

Главне предности привредног сектора града су  локационо – развојни потенцијали од значаја за размештај индустрије, и то:

  • индустријска традиција, већ изграђени производни и инфраструктурни капацитети,
  • природне погодности за развој пољопривредне производње као сировинске основе за развој прехрамбене индустрије,
  • присуство регионалних и магистралних саобраћајница (путеви, железница),
  • утврђене резерве неметала-кречњака, песка, каолина, техничког камена.

Ваљевску привреду карактеришу пољопривредно – прехрамбени комплекс, металски комплекс, грађевинарство и графичка и текстилна индустрија. Посебно је развијен приватни сектор који се састоји од малих и средњих предузећа и самосталних занатских и трговинских радњи. У привредном сектору у граду Ваљеву функционише 1.039 предузећа од којих 7 великих, 30 средњих и 1.002 малих. Такође у граду има 4.635 приватних предузетника од чега је највећи број у области трговине 36.76% и прерађивачке индустрије 18.73%. У предузетничкој структури доминантно место има трговина, затим, следи прерађивачка индустрија, саобраћај, складиштење и везе, угоститељске делатности, као и грађевинарство.

Основни локационо – развојни потенцијали / фактори од значаја за размештај индустрије на подручју града су: индустријска традиција, већ изграђени производни и инфраструктурни капацитети, природне погодности за развој пољопривредне производње као сировинске основе за развој прехрамбене индустрије, присуство регионалних и магистралних саобраћајница (путеви, железница), утврђене резерве неметала – кречњака, песка, каолина, техничког камена.

За пословање у граду Ваљеву расте интересовање страних инвеститора, тако да су своје производне погоне изградиле аустријска компанија „Аустротерм“ („Austrotherm“), италијанска „Голден лејди“ („Golden lady“) и словеначко „Горење“ („Gorenje“). У пољопривредној грани најзаступљенија су воћарска и сточарска производња, као и прехрамбена технологија (производња сокова, џемова и пива). Пољопривредни потенцијали су велики и недовољно искоришћени.