01 мар

Високообразовне установе

Пословни факултет у Ваљеву, Универзитет Сингидунум

Факултет за пословну економију – Факултет за менаџмент Ваљево, Мегатренд Универзитет

  • Адреса: Поп Лукина 26
  • Место: 14000, Ваљево
  • Тел/факс: 014/221-539; 293-270; 293-271
  • Website: www.fpe.edu.rs
  • e-mail: [email protected]

ВИПОС Висока пословна школа струковних студија Ваљево

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, Алфа Универзитет – центар Ваљево

  • Адреса: Вука Караџића 47
  • Место: 14000, Ваљево
  • Тел/факс: 069/111-99-44
  • Website: www.ftb.rs
  • e-mail: [email protected]