01 мар

Високообразовне установе

Пословни факултет у Ваљеву, Универзитет Сингидунум

 • Адреса: Железничка 5
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/292-610; 292-611; 291-238
 • Website: www.pfv.singidunum.ac.rs
 • e-mail: [email protected]

Факултет за пословну економију – Факултет за менаџмент Ваљево, Мегатренд Универзитет

 • Адреса: Поп Лукина 26
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-539; 293-270; 293-271
 • Website: www.fpe.edu.rs
 • e-mail: [email protected]

ВИПОС Висока пословна школа струковних студија Ваљево

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, Алфа Универзитет – центар Ваљево

 • Адреса: Вука Караџића 47
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 069/111-99-44
 • Website: www.ftb.rs
 • e-mail: [email protected]