04 мар

Индустријска зона „Крушик“

Индустријска зона „Крушик“ лоцирана је у североисточном делу урбаног центра град, поред државног пута Београд-Ваљево. У зони су смештени капацитети комплекса металопрерађивачке наменске индустрије ХК „Крушик“. Зона је релативно добро опремљена комуналном инфраструктуром (саобраћајнице, прикључци на водовод и канализацију, електроенергетска и ПТТ мрежа-информациона мрежа, заштитно зеленило, паркинг). Приступ зони је могућ само друмским саобраћајницама. На простору ове индустријске зоне постоје могућности за оснивање технолошког парка и бизнис инкубатора / инкубатор центра / бизнис иновативног центра. Ова зона заузима простор од 110 ha и 100% је у јавном власништву.

 

ИЗ Крушик