04 мар

Запосленост

Hvataj1

Hvataj2

 

Приоритети политике запошљавања су:

  1. Унапређење људског капитала и веће социјално укључивање кроз повећање стручности и компетентности радне снаге;
  2. Подстицање запошљавања младих;
  3. Доношење програма за нове облике запошљавања и унапређење социјалног дијалога;
  4. Подстицај запошљавања теже запошљивих лица;
  5. Усклађивање понуде и тражње на тржишту рада – НАПЗ;