04 мар

Привреда у Ваљеву

Привреда у Ваљеву

 

Ваљевска привреда има дугу традицију индустријске производње, и препознатљива је по металопреради. Носилац ове производње је ХК „Крушик“. Металски комплекс је био доминантан до деведесетих година, мада ни данас није ништа мање значајан.


Прехрамбена индустрија и прерада са развијеном пољопривредом, затим текстилна индустрија, графичка делатност, прерада дрвета, грађевинарство и производња неметала су гране и делатности које заузимају важно место у привреди града Ваљева. Од осталих грана најзначајнија је трговина са финансијским услугама.


У привредном сектору у граду Ваљеву функционише 1.024 предузећа од којих су 4 велика, 12 средњих и 1.008 малих. 


У привреди града најзаступљенији је приватни сектор, који се састоји од малих и средњих предузећа и самосталних занатских и трговинских радњи. У овим предузећима је запослено 11.849 радника. Такође у граду има 3.437 приватних предузетника од чега је највећи број у области трговине и прерађивачке индустрије.


Основни локационо – развојни потенцијали / фактори од значаја за размештај индустрије на подручју града јесу: индустријска традиција, већ изграђени производни и инфраструктурни капацитети, стечене радне навике локалног становништва, као и поседовање практичних знања и вештина у делатностима које су раније биле заступљене, природне погодности за развој пољопривредне производње као сировинске основе за развој прехрамбене индустрије, присуство регионалних и магистралних саобраћајница (путеви, железница), утврђене резерве неметала – кречњака, песка, каолина, техничког камена.


Поред локалних потенцијала, Ваљево препознаје и своју улогу у регионалном развоју као покретач развоја у мањим суседним општинама колубарског округа. Тако је у оквиру регионалних иницијатива град Ваљево „носилац” пројеката попут оних који се односе на комуналне проблеме (регионална депонија), пољопривреду (органска производња и сл.) и туризам (Дивчибаре и ваљевске планине препознате су у Националној стратегији развоја туризма као један од националних приоритета). Ваљево се у знатној мери ослања на локалне и регионалне потенцијале у сфери социоекономског развоја, стварања радних места и привлачења инвестиција.

Последњих година расте интересовање страних инвеститора, тако да су у своје производне погоне инвестирале аустријска компанија „Аустротерм“ („Austrotherm“), италијанска „Голден лејди“ („Golden Lady“) и словеначко „Горење“ („Gorenje“). Од 2012. године у граду послују и два мегамаркета: „Рода маркет“ хрватског концерна „Агрокор“ („Agrokor“) и „Интерекс“ („InterEX“) у власништву „Интермаршеа“ („Intermarché“), као и компанија „ИДЕА“ („IDEA“) у власништву хрватског трговачког ланца „Конзум“ („Konzum“) концерна „Агрокор“ („Agrokor“). Априла 2016. године у Ваљеву је почео са радом ритејл парк аустријске фирме „Immofinanz”.

privreda-u-valjevu-01