05 мар

Демографски показатељи

Демографски показатељи

Број становника у руралном подручју Ваљева се смањивао у последњих 60 година.

Према званичним подацима пописа из 2012. године број становника у руралном подручју Ваљева је 32.126 што је за око 4.500 људи мање у односу на попис из 2002. године. За разлику од претходног периода до 2002. године где се број становника у граду константно повећавао у последњих десет година дошло је до смањења броја становника како у граду тако и у селу.

Кретање броја становника у руралном и урбаном подручју Ваљева.

Извор: Завод за статистику Републике Србије

Према квалитативним подацима један од основних разлога одлива становника из руралног подручја је перципирана атрактивност урбаног подручја. Становници села живот у граду доживљавају као атрактивнији јер им омогућава већу удобност и већи број различитих стимулација какав немају у селима.

У руралном подручју Ваљева живи 53,8% становништва мушког пола и 46,2% женског пола. Структура становништва према полу показује највећу разлику између мушкараца и жена у старосној групи од 19 до 29 година. У овој старосној групи се налази 61% мушког становништва и 39% женског становништва. Према мишљењима становника анкетираних села један од разлога овакве структуре јесте одлив женске популације која села напушта раније и чешће од мушкараца из различитих разлога социолошко – психолошке природе. Основна хипотеза је да су мушкарци као будући носиоци пољопривредних газдинстава интензивиније стимулисани од стране родитеља и других ауторитативних фигура да остану у селима док су жене стимулисане да заснују брачне и друге партнерске заједнице у урбаном подручју.

 

Тотал

Старост

    Do 18 19 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 64 65+
 Пол

2000

217

257

218

310

538

460

Мушки

53.8

50

61

55

55

52

53

Женски

46.2

50

39

45

45

48

47

Структура становништва по полу и старости у руралном подручју Ваљева.

Извор: Спроведено истраживање у децембру 2010. године.