01 мар

Визија и мисија

Визија и мисија

Препознатљив и лако доступан сервис привреде са запосленима који су окренути развоју, унапређењу квалитета услуге које треба да понудe, поштујући принципе одрживог развоја и развоја привреде.

Подршка развоју привреде, стварање услова за отварање нових радних места кроз унапређење пословног амбијента, израда и имплементација развојних пројеката на подручју подршке развоју малих и средњих предузећа, пољопривреде и туризма.

Основни циљ Одсека за локални развој и привреду:

Реализација стратешких циљева дефинисаних СЛОР-ом, унапређење и координација постојећих развојних активности, као и предузимање мера за реализацију квалитетних пројеката у циљу обезбеђења квалитетнијег животног стандарда за све становнике града.

Специфични циљеви Одсека за локални развој и привреду:

  • Дефинисање и реализација приоритетних пројеката у области унапређења локалне самоуправе, развоја малих и средњих предузећа, пољопривреде и туризма
  • Помоћ јавним предузећима и установама у припреми и имплементацији пројеката
  • Стратешко планирање – припрема стратешких докумената, њихово ажурирање и мониторинг њихове реализације
  • Изградња повољне предузетничке климе на територији града, активности на привлачењу инвестиција
  • Стварање услова за пријем и коришћење средстава донација, субвенција, и других врста финансијске помоћи које обезбеђује централна власт и међународна заједница
  • Заступање интереса града и лобирање, ширење информација и координација са донаторима и директним страним инвеститорима
  • Подстицање међуопштинске, међурегионалне и прекограничне сарадње приватног, јавног и цивилног сектора