04 мар

ИТ сектор

ИТ сектор

ИТ продукцију у Ваљеву чине дистрибутери рачунара и рачунарске опреме, као и произвођачи и дистрибутери рачунарских услуга и рачунарских програма. Број предузећа која се баве информационо-комуникационим технологијама се сваке године повећава. Највећи број предузећа ради у сектору израде софтвера, затим следе предузећа која се баве производњом рачунарских машина и предузећа која се баве телекомуникацијама. Производња рачунара се састоји у састављању рачунарских јединица од увезених компоненти и производње индустријских рачунара који служе за управљање и контролу процеса.

На територији коју покрива град Ваљево је у 2014. години у овом сектору пословало 26 предузећа са 76 запослених лица.