05 мар

Туризам у Ваљеву

Туризам у Ваљеву

Ваљевски крај обилује бројним, изузетно атрактивним елементима туристичке понуде.

Релативно повољан географски положај на важним магистралним путним правцима и близина потенцијалних емитивних тржишта, богатство културног наслеђа на релативно малом простору, уклопљеност културног богатства у туристички атрактивна природна подручја (клисура Градца, Јабланице, ваљевске планине), већи број манастира и мошти два свеца, велики број знаменитих личности пониклих са овог подручја, догађаји везани за националну историју омогућили су да се Ваљево издвоји као аутентична туристичка дестинација.

Као посебне целине, поред градског језгра, издвајају се:

  • Дивчибаре, планинско-туристичко место
  • Бранковина, културно-историјски комплекс
  • Петница, спортско-рекреативни центар
  • Манастири

Географски положај, природни фактори, културно-историјско наслеђе, јасно говоре да ово подручје може да развија следећа туристичка кретања: екскурзиони туризам (ђаци, студенти, пензионери…), верски (Лелић, Ћелије, Пустиња, Јовања, Грачаница…), образовни (едукативне радионице), спортски (планинарење, бициклизам, слободно пењање…), манифестациони (Џес фест, Тешњарске вечери, Дан малине, Данк купине, Дани гљива, Лековитим стазама ваљевских планина…) и сеоски туризам.

Сеоски туризам се посебно издваја као потенцијал ваљевског краја. Природне вредности су представљене разноликошћу рељефа, повољно умерено-континенталном климом, бројним изворима и атрактивним речним долинама. Највећи туристички потенцијал имају ваљевске планине са туристичким местом Дивчибаре, клисура реке Градца, али и бројни извори и пећине (Петничка и Дегурићка).

Стицајем природних и историјских околности на овом тлу су се родили и живели свеци, кнежеви, владике, војсковође, велики песници и културни посланици, који су за собом оставили сјајна дела материјалне и духовне културе и који данас представљају бисере у туристичкој понуди Србије. На овим просторима одиграли су се пресудни догађаји који су обележили историјске периоде у општој и националној историји. О томе сведоче Бранковина, Лелић, Пустиња, Ћелије, Тешњар, Кула Ненадовића и бројни споменици културе у самом граду, али и покретна културна добра представљена кроз музејске и галеријске поставке.

Бројне манифестације и разноврсни садржаји на малом простору, који дозвољавају комбиновање различитих елемената туристичке понуде прилагођене мањим групама туриста или појединаца, уз непосредност, отвореност, гостољубивост, срдачност локалног становништва, омогућују укључење домицилног становништва у туристичке токове, а самим тим и могућности запослења у туризму.

Захваљујући повољним природним факторима, уз богатство културног наслеђа, Ваљево је аутентична и неизоставна дестинација у туристичкој понуди Србије.