04 мар

Текстилна индустрија

Текстилна индустрија

Производња одеће од текстила, коже и обуће представља значајну производну грану, како на нивоу Србије тако и на нивоу града Ваљева. Увозно је зависна, а извозно орјентисана, радно интезивна, са традицијом на европском и светском тржишту. Производња је организована у малим, средњим и великим предузећима.

У текстилној производњи и преради коже и обуће доминирају капацитети за производњу тканина (вискозне свиле, чарапа и конфекције). Ова грана чини 5% укупне индустријске производње Колубарског округа.

Водеће предузеће у робној размени из ове области јесте „Valy“. У структури извозних и увозних производа у 2015. години најзначајнији извозни производи су одећа и прибор са учешћем од 103,0 милиона $, и извозом од 72,3 милиона $.