04 мар

Прехрамбена индустрија

Прехрамбена индустрија

У граду Ваљеву постоје бројни мали капацитети за прераду воћа и поврћа, производњу и прераду меса и млека, алкохолних пића и минералне воде, сточне хране, чајева и прераду дувана. Прехрамбени сектор Ваљева у 2015. години извезао је воћа у вредности 15 милиона $.