06 мај

Увоз и извоз

Увоз и извоз

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА ГРАДА ВАЉЕВА У 2015.ГОДИНИ

Током 2015.године привреда са подручја Ваљева забележила је нижи ниво спољнотрговинске размене у односу на 2014.годину, при чему је забежено смањење извоза, увоза и укупне размене у односу на предходну годину. Остварени су следећи резултати:

Спољнотрговинска размена у 2015.години  у мил.  USD

Град Ваљево

РПК Ваљево

Износ

Индекс

2015/2014

Износ

Индекс

Спољ.размера

600,3

83,3

1.279,6

83,3

-Извоз

331,3

84,1

692,0

82,9

-Увоз

269,0

82,3

587,6

83,8

-Суфицит

62,3

104,4

Стопа покривености увоза извозом

123,2

117,7

  • Укупна спољнотрговинска размена у вредности од 600,3 мил. USD, што је за 16,7% мање у односу на 2014.годину ( на подручју РПК Ваљево смањење такође од 16,7%, на подручју Србије 10,9%),

  • Извоз износи 331,3 милиона  USD,  и чини 55%  укупне размене привреде Регије , смањен је за 15,9% у односу на предходну годину, привреда на подручју регије је забележила смањење од 17,1%, у Србији смањење од  10%,

  • Вредност увоза износи 269 милиона USD и мања је за 17,7%  у односу на 2014.годину (привреда регије забележила је смањење од 16,2%, а привреда Србије смањење од 11,6%), 

  • Суфицит спољнотрговинске размене износи 62,3 милиона USD и мањи је за 6,7% у односу на суфицит остварен у 2014.години, када је износио 66,9 милиона USD, док је привреда регије забележила суфицит од 104,4 милиона USD а Србија дефицит 4,8 милијарди USD

Кретање спољнотрговинске размене 2015/2014

  •  Покривеност увоза извозом износи 123,2% и за 2,8 процентних поена је већа у односу на 2014.годину (на нивоу регије покривености износи 117,7%, на нивоу Србије 73,4%),
  • У укупној размени привреде на подручју РПК Ваљево, привреда Ваљева учествује са 46,9%, у извозу са 47,8% и увозу са 45,7%,

  • Најзначајнији спољнотрговински партнери су Италија, Немачка, Словенија, Руска Федерација и Аустрија са којима је остварено 57,9% укупне размене.

Удео најзначајнијих групација земаља у размени у  2015.

У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део размене реализује се са земљама Европске Уније, око 72,2%, или 433,7 милиона долара, 42 милиона долара или 6,9% са земљама чланицама  CEFTE и 20,8% са осталим подручјима односно 124,6 милиона долара.

  • У извозу: главни партнери са учешћем у укупном извозу су: Руска Федерација 18,1%, Немачка 16,6%, Италија 15,4%, Словенија 7,1%, БИХ 4,6%, у којој је пласирано 61,8% укупног извоза или 240,8 милиона USD.

  • У увозу: Италија 25,5%, Словенија 14,6%, Кина 9,1%, Немачка 7,5%, Аустрија 6,6% из којих је реализовано 63,3% укупног увоза или 170,7 милиона USD.

Најзначајнији партнери у извозу у 2015.

Најзначајнији партнери у увозу у 2015.

Структура извозних и увозних производа у 2015.години

Извозни производи:

Увозни производи:

Водећа предузећа у робној размени у 2015.

Извозници

% учешћа

Увозници

% учешћа

GORENJE DOO

48,8

GORENJE DOO

43,3

VA LY DOO

27,2

VA LY DOO

17,1

INOS BALKAN DOO

3,7

VEGA DOO

11,2

ZA FRUIT DOO

3,6

MP AUSTROTHERM

7,7

MP AUSTROTHERM DOO

3,0

PUBLIK DOO

3,2

HK KRUŠIK AD

1,5

KING- KOMERC

2,9

GEINARRO DOO

1,2

HK KRUŠIK AD

1,9

EURO FRUIT DOO

0,7

URBAN TECHNICS DOO

1,0

AGRANELA DOO

0,7

ČETNIK DOO

0,9

PUBLIK DOO

0,6

ONER DOO

0,9

BLIST DOO

0,6

PD AUTOCENTAR ANDRIĆ DOO

0,7

Остали : ELBI DOO, SAMEDI DOO, FAB DOO, URBAN TECHNICS DOO, MATIJEVIĆ, KING-KOMERC DOO, THORN FREE DOO, ČETNIK DOO; PREDUZEĆE MARKANT DOO; BOSIS DOO, WOOD MASTER DOO …..

8,4 %

Остали : AGROHIM BALKAN DOO , BOSIS DOO., BTD DOO, ENEL DOO, TVIK-DIV DOO, OLIMP-MB DOO, GP GREDA DOO,TURNA PLASTIK DOO, STIROKOOP , MARKANT, REPOL DOO, ELBI DOO ..

9,2 %

 

Извор података: Управа царина, подаци обрађени у информационом центру РПК Ваљево