04 мар

Дрвна индустрија и шумарство

Дрвна индустрија и шумарство

У Ваљеву је заступљена примарна прерада дрвета и виши степен финализације производње намештаја и елемената од намештаја, учествујући са око 7% у индустријској производњи Колубарског округа. У 2015. години је извезено намештаја у вредности од око 6,0 милиона $. Овде је углавном реч о извозу из мањих производних капацитета.