01 мар

Средње школе

Ваљевска гимназија

 • Адреса: Вука Караџића 3
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-622; 225-051
 • Website: www.valjevskagimnazija.edu.rs
 • e-mail: [email protected]; [email protected]

Техничка школа Ваљево

 • Адреса: Косте Абрашевића 1
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-529; 222-098
 • Website: www.tehnickaskolava.rs
 • e-mail: [email protected]

Медицинска школа „Др Миша Пантић“ Ваљево

 • Адреса: Карађорђева 118
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-265; 225-670
 • Website: www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs
 • e-mail: [email protected]

Економска школа „Ваљево“

 • Адреса: Даничићева 1
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-462; 221-450
 • Website: www.ekova.edu.rs
 • e-mail: [email protected]

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“

 • Адреса: Владике Николаја 54
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/221-557; 223-112; 225-740; 240-881; 240-885
 • Website: www.poljoprivrednaskola.edu.rs
 • e-mail: [email protected]

Музичка школа „Живорад Грбић“ Ваљево

 • Адреса: Карађорђева 122
 • Место: 14000, Ваљево
 • Тел/факс: 014/291-535; 222-267
 • Website: www.muzika.edu.rs
 • e-mail: [email protected]; [email protected]