04 мар

Извозници и увозници

Извозници и увозници

Спољнотрговинска размена у периоду јануар-март 2013. године забележила је задовољавајуће резултате, како извоза тако и увоза и укупне размене, при чему треба имати у виду ниску основицу из истог периода претходне године.

Најзначајнији спољнотрговински партнери привреде града Ваљева су: Италија, Руска Федерација, Словенија, Румунија и Немачка.

У извозу главни партнери су Румунија, Руска Федерација, Италија, Немачка и БиХ, а у увозу Италија, Словенија, Немачка и Француска.

У укупној размени највећи проценат размене се обавља са чланицама Европске Уније и чланицама CEFTA.

Најзначајнији извоз са територије града Ваљева, у периоду јануар-март 2013. године релизовали су „Вали“ („Valy“), „Горење“ („Gorenje“), „Инос Балкан“, „Аустротерм“ („Austrotherm“) и „Агранела“.

Најзначајнији увозници у овом периоду били  су „Горење“ („Gorenje“), „Вали“ („Valy“), „Кинг-Комерц“ и „Аустротерм“ („Austrotherm“).

Највише су се извозили комбинација фрижидера и замрзивача, замрзивачи у облику сандука, фрижидери, женске чарапе, воће и стока.

У увозу најзначајније робе су котлови и машине, пластичне масе и производи од пластичних маса, гвожђе и челик, електричне машине и опрема, одећа и прибор, стакло и производи.

За период јануар-март 2013. године привреда града остварила је размену која је износила 163,2 милиона америчких долара. Град Ваљево је у овом периоду извезао робе у вредности 76,4 милиона америчких долара.