20 апр

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у републици србији производи аудиовизуелно дело

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у републици србији производи аудиовизуелно дело

Министарство привреде Републике Србије

Објављено

18.04.2016 године

Рок

30.09.2016 године

Назив Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у републици србији производи аудиовизуелно дело