29 јул

Јавни конкурс за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2016

Јавни конкурс за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2016
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Објављено

27.07.2016 године

Рок

8.08.2016 године

Назив Јавни конкурс за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2016