18 јул

Развојна агенција Србије (РАС) – Министарство привреде

Развојна агенција Србије (РАС) – Министарство привреде
RAS_AI4 Развојна агенција Србије (РАС) – Министарство привреде
Објављено

15.07.2016 године

Рок

Назив Суфинансирање јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке документације (рок  – 22.07.2016 год.)

Суфинансирање годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) (рок  – 1.10.2016 год.)

Јачања регионалне конкурентности (рок  – 1.10.2016 год.)